Línies de treball

Conferència sobre el dret humà a la pau

Institut de Drets Humans de Catalunya, 10 d'abril de 2008

Features

La declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz Adhierete

El President de l'AEDIDH va ser convidat a dictar una conferència sobre el dret humà a la pau en el marc dels Cursos anuals de Drets Humans que organitza l'Institut de Drets Humans de Catalunya al Saló d'Actes del Col•legi d'Advocats de Barcelona.
Presentat pel President de l'Institut Jaume Saura davant un públic selecte de professionals i estudiants catalans que segueixen aquests Cursos, el ponent es va referir a la Declaració de Luarca sobre el Dret Humà a la Pau, els seus antecedents, continguts normatius, i desenvolupaments posteriors, especialment en el marc de la campanya mundial que l'AEDIDH lidera a favor del reconeixement internacional del dret humà a la pau. Les fites més importants seran la celebració el 2010 d'una Conferència mundial d'ONG a Ginebra sobre el dret humà a la pau, i la creació en aquesta ciutat d'una nova ONG: l'Observatori Internacional del Dret Humà a la Pau, que s'encarregarà de vetllar per l'aplicació del text que en el seu dia aprovi la societat civil. Addicionalment, l'Observatori acompanyarà el procés de codificació oficial d'una declaració universal sobre el dret humà a la pau que s'espera que s'iniciï el 2010 en el marc del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

main navigation